Klanten ervaring

Klantervaring: Grollemans Coldstores

Aan het woord is Marcel Huisman, hoofd technische dienst bij Grolleman Coldstores. “Wij zijn een vrieshuis en vriezen vers vlees en vleesproducten in. Wij krijgen dat vers aangeleverd van slachterijen en uitbenerijen uit Duitsland en Nederland”.

Grolleman Coldstores kent twee locaties, Olst en Apeldoorn. In zijn functie van hoofd technische dienst is Marcel verantwoordelijk voor de gehele technische installatie in Olst en stuurt ook de koeltechnische installateur aan. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ICT.

Hoofd technische dienst en stukje automatisering, ICT rust ook op zijn schouders doet het erbij.

Bedrijfsproces

Het bedrijfsproces van de vestiging in Olst kent pieken qua energiebehoefte. Marcel legt uit: “De klant levert 400 à 500 kilo vers vlees die middels plaatvriezen, oftewel een direct koudemiddel dat door platen gaat, dus geen luchtafkoeling, wordt ingevroren. In 2 uur/2,5 uur is het produkt tot in kern doorgevroren. De platen worden dan opgewarmd met persgas van de koelcondensator.

Olst is een 24-uurs bedrijf: het werk vangt aan op maandagochtend tot in de loop van zaterdagmiddag, maar bij drukte wordt doorgewerkt tot zaterdagavond, of wordt zondagnacht al begonnen.” Het is duidelijk dat bij dit bedrijf van flexibiliteit gehouden wordt!

Reorganisatie koeltechnische installaties

Vanaf 2011 zijn koeltechnische installaties op de schop gegaan. Tot dan werd gedraaid met 13 compressoren en sindsdien zijn ze teruggegaan naar 4 compressoren.

“De nieuwe compressoren zijn veel groter en hebben beter rendement. Maar tijdens de wekelijkse controle vond Jansen de nieuwe condensors er toch niet goed uitzien, er zaten nu al lelijke plekken op of zoals hijzelf het zegt “ze zagen er magertjes uit voor hun leeftijd, we doen iets niet goed.” Hij vroeg de koeltechnische installateur IBK om advies en zij droegen MGT aan als goede partij om eens mee te praten .

Bronwater versus leidingwater

Marcel vertelt dat er in Olst gewerkt wordt met bronwater. “ Dit water werd van ijzer, mangaan en kalk ontdaan via een ionenwisselaar. Het dan ontstane onthard water kan niet zo op een koeltoren gebruikt worden daarom werd dat opgemengd met gewoon leidingwater. Alleen de waterkwaliteit nog altijd  zo slecht dat we bijna niet konden indikken. Indikken van water gebeurt doordat je het water hergebruikt. Door de slechte waterkwaliteit konden we niet indikken en we moesten dus enorme hoeveelheden water spuien. Vuil water in de condensor moet je lozen zodat je weer nieuw schoon water kunt toevoegen.” Dit leidde tot enorm hoog waterverbruik. Marcel: “En op elke kuub water die je toevoegt moet je waterbehandeling toepassen. “ Oftewel bronwater lijkt goedkoop maar door ontharden, onderhoud ionenwisselaar, chemische behandeling wordt het steeds duurder”.

Mogelijke oplossing

Marcel heeft met diverse partijen gesproken en die zeiden allen: zet een RO-unit neer (omgekeerde osmose). Maar daar zit dagelijks onderhoud aan.

En  Marcel kent Grollemans: “ Op een rustige dag kan ik een uurtje langslopen maar er zijn andere dagen, weken, maanden, waarbij wij bijv. twee vrieshuizen volledig hebben afgebroken en opgebouwd en dan heb je zelfs geen half uurtje per dag.
Dan sluipt het erin als het dan een week goed is gegaan dan denk ja ach het zal volgende week ook wel goed gaan.  Maar als er dan net iets gebeurt en je grijpt niet gelijk in dan heeft dat gevolgen. Dan heb je een week met enorme slechte waterkwaliteit of enorm agressief water”. Marcel vond het niet de juiste oplossing.

Frisse blik MGT

“Gesprekken gehad, laten zien hoe wij de waterbehandeling deden en ook wat er al voorgesteld was door andere partijen en toen zei MGT: zou het niet beter zijn als je leidingwater ging gebruiken in plaats van bronwater?”. Marcel: “Eerste gedacht daarop was natuurlijk: ja maar leidingwater moet ik duur kopen.  Bronwater komt voor niets uit de grond. Maar na een serieuze kostenvergelijking bleek dat er een heuse besparing zou zijn.

“Nu hadden we kosten met betrekking tot waterbehandeling, het zoutgebruik, chemie, probleem van indikken, als we meer konden indikken dan ook minder water nodig en ook dat leidt tot lagere kosten. Cijfers op een rij gezet en leidingwater bleek veel goedkoper en technisch gezien ook beter.

Het spuien van het spuitwater deden enkel op basis van tijd en inname liters vers water.

Het werkt maar niet optimaal, zit met behoorlijke schommelingen. MGT deed het voorstel om spuien op basis van geleidbaarheid, een goede parameter om te bepalen in hoeverre het water is ingedikt.

Marcel loop paar keer week langs kastjes als ze rond 1200/ 1300 zitten dan draait het goed.

Besparing

Marcel is zeer tevreden met de door MGT aangedragen oplossingen. Volgens Marcel was  ook de uitvoering perfect. Marcel: “Meerdere keren nagevraagd of alles goed was en in het begin bijna dagelijks contact”. Net als Grollemans kent MGT korte lijnen.

“Er is hier zeker een grote besparing gerealiseerd in kosten waterbehandeling, zoutverbruik, hoogte waterverbruik en langere levensduur van de apparaten. En ik hoef geen RO-installatie dagelijks na te lopen”.

Een frisse blik van MGT zorgde hier voor een juiste oplossing!