Kostenbesparing in waterbehandeling

Aan het woord is Marcel Huisman, hoofd technische dienst bij Grolleman Coldstores over kostenbesparing in waterbehandeling. “Wij zijn een vrieshuis en vriezen vers vlees en vleesproducten in. Wij krijgen dat vers aangeleverd van slachterijen en uitbenerijen uit Duitsland en Nederland”.

Bedrijfsproces

Het bedrijfsproces van een van onze vestigingen kent pieken qua energiebehoefte. Marcel legt uit: “De klant levert 400 à 500 kilo vers vlees die m.b.v. plaatvriezen, oftewel een direct koudemiddel dat door platen gaat, dus geen luchtafkoeling, wordt ingevroren. In 2 à 2,5 uur is het produkt tot in kern doorgevroren. De platen worden dan opgewarmd met persgas van de koelcondensator”.

Grolleman is een 24-uurs bedrijf: het werk vangt aan op maandagochtend tot in de loop van zaterdagmiddag, maar bij drukte wordt ook in de weekenden doorgewerkt. Het is duidelijk dat bij dit bedrijf van flexibiliteit gehouden wordt!

Reorganisatie koeltechnische installaties

Vanaf 2011 zijn koeltechnische installaties op de schop gegaan. Tot dan werd gedraaid met 13 compressoren en sindsdien is dit teruggebracht naar 4 compressoren.

“De nieuwe compressoren zijn veel groter en hebben beter rendement. Maar tijdens de wekelijkse controle bleek dat de nieuwe condensors er toch niet goed uitzagen, er zaten nu al lelijke plekken op of zoals hijzelf zegt “ze zagen er magertjes uit voor hun leeftijd, we doen iets niet goed”. Hij vroeg de koeltechnische installateur IBK om advies en zij droegen Mr. GoodTower aan als goede partij om eens mee te praten .

Bronwater versus leidingwater

Marcel vertelt dat er bij Grolleman gewerkt wordt met bronwater. “Dit water werd van ijzer, mangaan en kalk ontdaan via een ionenwisselaar. Het ontstane onthard water kan niet zo op een koeltoren gebruikt worden daarom werd dat gemengd met gewoon leidingwater. Alleen de waterkwaliteit was nog altijd zo slecht dat we bijna niet konden indikken. Indikken van water gebeurt doordat je het water hergebruikt. Vuil water in de condensor moet je lozen zodat je weer nieuw schoon water kunt toevoegen”. Dit leidde tot enorm hoog waterverbruik. Marcel: “En op elke kuub water die je toevoegt, moet je waterbehandeling toepassen. Oftewel bronwater lijkt goedkoop maar door ontharden, onderhoud ionenwisselaar, chemische behandeling wordt het steeds duurder”.

Mogelijke oplossing

Marcel heeft met diverse partijen gesproken en die zeiden allen: zet een RO-unit neer (omgekeerde osmose). Maar daar zit dagelijks onderhoud aan. En hiervoor is naast de vaste werkzaamheden geen tijd voor. Gevolg is dat onderhoud uitblijft en de waterkwaliteit verslechtert.

Frisse blik Mr. GoodTower

Mr. GoodTower stelde voor om leidingwater te gebruiken i.p.v. bronwater. Marcel: “Eerste gedacht daarop was natuurlijk: ja maar leidingwater moet ik duur kopen. Bronwater komt voor niets uit de grond”. Maar na een serieuze kostenvergelijking, met betrekking tot waterbehandeling, het zoutgebruik, chemie, probleem van indikken, bleek dat er een heuse kostenbesparing zou zijn: leidingwater bleek veel goedkoper en technisch gezien ook beter.

Het spuien van het spuitwater deden we enkel op basis van tijd en inname liters vers water. Mr. GoodTower deed het voorstel om spuien op basis van geleidbaarheid, een goede parameter te bepalen in hoeverre het water is ingedikt.

Marcel loop paar keer week langs kastjes als ze rond 1200/ 1300 zitten dan draait het goed.

Besparing

Marcel is zeer tevreden met de door Mr. GoodTower aangedragen oplossingen. Volgens Marcel was ook de uitvoering perfect. Marcel: “Meerdere keren nagevraagd of alles goed was en in het begin bijna dagelijks contact”. Net als Grolleman kent Mr. GoodTower korte lijnen.

“Er is een grote kostenbesparing in waterbehandeling, zoutverbruik, hoogte waterverbruik gerealiseerd en hierdoor langere levensduur van de apparaten verkregen. En ik hoef geen RO-installatie dagelijks na te lopen”.

Een frisse blik van Mr. GoodTower zorgde voor een juiste oplossing!