Legionella risico inventarisatie

Legionella risico inventarisatie 

Mr. GoodTower, met kennis van koeltorens!

Als eigenaar/beheerder van natte koeltorens bent u sinds 1 januari 2004 wettelijk verplicht in het bezit te zijn van een legionella beheersplan. Vanaf 1 januari 2010 geldt een meldplicht natte koeltorens (RIVM). De legionellabacterie is de veroorzaker van Legionellose; een besmettelijke ziekte die ernstige longonsteking kan veroorzaken. Als organisatie is het daarom belangrijk dat u legionella bestrijdt door alle mogelijke risico’s van besmetting te voorkomen.

Mr. GoodTower heeft opgeleide medewerkers die ISSO 55.3 gecertificeerd zijn en helpen u met professionele legionella bestrijding voor koeltoreninstallaties. Wij kunnen voor u een risico-inventarisatie uitvoeren van het complete koelwatersysteem en hierna stellen wij een legionella beheersplan op. Door een periodieke analyse van reiniging en onderhoud van uw koelinstallatie bent u verzekert van een legionella beheersplan en voldoet u aan de wettelijke regels (Wet Milieubeheer; zorgplicht omgeving, omgevingsdienst en de Arbeidsomstandighedenwet; zorgplicht naar eigen werknemers).

Risicoanalyse legionella uitvoeren

Een legionella beheersplan wordt door ons opgesteld naar aanleiding van een risico-inventarisatie van het complete koelwatersysteem. Tijdens deze inventarisatie kijken we naar het systeem, de behandeling maar spreken ook de verantwoordelijke van verschillende afdelingen binnen uw organisatie. Dit om een volledig beeld te kunnen vormen van het proceswatersysteem en de omgeving en zo de te volgen stappen binnen een calamiteit in kaart te kunnen brengen.

Monstername legionella: hoe werkt het?

Een van de verplichtingen in een legionella beheersplan is de legionellamonstername. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Het genomen legionellamonster wordt aangeboden aan een geaccrediteerd laboratorium, waar na ca. twee weken de uitslag volgt. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan dan vervolgens wel of géén actie worden ondernomen.

Verplicht een beheersplan opstellen

De uiteindelijke bevindingen van de risico-inventarisatie stellen wij op in een beheersplan. Hierin wordt beschreven hoe risico’s op legionella zoveel mogelijk worden tegengegaan door periodieke maatregelen. Elke maatregel die is opgenomen in het beheersplan moet worden bijgehouden door middel van rapportage met een logboek. Hiermee kunt u aantonen dat u de taken bekwaam heeft uitgevoerd.

Inventarisatie, beheersplan en periodieke maatregelen. Deze drie onderdelen zijn essentieel om legionella tegen te gaan.

Legionella risico inventarisatie door Mr. GoodTower

Wilt u een legionella risico-inventarisatie uit laten voeren en wilt u er zeker van zijn dat dit op een juiste, professionele manier gebeurt? Dan kunt u Mr. GoodTower inschakelen. Als de koeltorenspecialist weten wij precies welke onderdelen van een inventarisatie of beheersplan verplicht zijn.

Mr. GoodTower ondersteunt u in alle stappen van het reinigen en onderhouden van uw koeltorens, ook als er bij u legionella geconstateerd is. Wij houden ons hiervoor aan de geldende eisen en toepasselijke wet- en regelgeving. Hiermee staat Mr. GoodTower in samenwerking met u aan de basis van het volledige beheer van uw koeltoreninstallatie.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 085 00 69 169. Als u met dit nummer belt, krijgt u rechtstreeks contact met ons. U kunt ook een mailtje sturen met ons contactformulier.