Legionella risico inventarisatie

Legionella is een hele vervelende bacterie, die veel problemen kan opleveren. Als mensen in aanraking komen met legionella, dan kan dat ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld een acute infectie van de luchtwegen krijgen. Ook is het mogelijk er een soort griep van te krijgen. Het is dus erg belangrijk om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van legionella.

Omdat legionella zich goed ontwikkelt in bijvoorbeeld stilstaand water, is het belangrijk – en zelfs verplicht – om af en toe een legionella risico inventarisatie uit te voeren. Zo’n inventarisatie vertelt u welke risico’s u loopt en op welke punten het verstandig is om actie te ondernemen. Dit voorkomt onveilige situaties en hoge kosten die daarmee gepaard kunnen gaan.

Risicoanalyse legionella uitvoeren

Een risicoanalyse met betrekking tot legionella uitvoeren is vakwerk. Het is belangrijk dat overal naar gekeken wordt en dat geen hoekje wordt overgeslagen. Daarnaast moeten verschillende scenario’s onder de loep genomen worden; het gaat immers om de risico’s en niet specifiek om de situaties die nu al bestaan. Vooruitkijken is in dit geval essentieel.

Voor het uitvoeren van een goede, vakkundige risicoanalyse kunt u het beste contact opnemen met Mr. GoodTower®. Mr. GoodTower® is gevestigd in Utrecht en richt zich met name op het onderhouden, reinigen en renoveren van koeltorens. Hier is de kans op een legionellabesmetting erg groot. Dit is dan ook de reden dat we elke risico inventarisatie grondig uitvoeren.

Monstername legionella: hoe werkt het?

Een van de onderdelen van een risico inventarisatie of risicoanalyse is natuurlijk de monstername. Verschillende bedrijven zijn verplicht om regelmatig tijd in te plannen voor monstername, waarna het genomen monster gecontroleerd wordt in het laboratorium. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan dan vervolgens actie worden ondernomen.

Mr. GoodTower® ondersteunt u in alle stappen van het reinigen en onderhouden van uw koeltorens, ook als er bij u legionella geconstateerd is. We houden hiervoor aan de geldende eisen en toepasselijke wet- en regelgeving. Hiermee staat Mr. GoodTower® – in samenwerking met u – aan de basis van het volledige beheer van uw koeltoreninstallatie.

Verplicht een beheersplan opstellen

De volgende stap na het opstellen van een risico inventarisatie is bepalen hoe de risico’s beheerd kunnen worden. Ook daarin helpt Mr. GoodTower® u bij het zetten van stappen in de juiste richting. Wij beginnen ons werk door de risicoanalyse uit te voeren volgens de richtlijnen van AI-32 en ISSO 55.3. Alle risico’s worden volgens deze standaarden in kaart gebracht.

Vervolgens zorgen we ervoor dat alle aanpassingen aan de installatie worden benoemd en leggen we uitgebreid uit welke beheersmaatregelen genomen kunnen en moeten worden. Samen vormt dit een risico-inventarisatie die u helpt om uw bedrijf voor te bereiden op een toekomst zonder kans op legionella! Wat ons betreft is een beheersplan hierin dan ook echt verplicht.

Legionella risico inventarisatie door Mr. GoodTower®

Wilt u een legionella risico inventarisatie uit laten voeren en wilt u er zeker van zijn dat dit op een juiste, professionele manier gebeurt, helemaal volgens de geldende regels? Dan kunt u daarvoor het beste Mr. GoodTower® inschakelen. Als Evapco-specialist weten wij namelijk precies welke onderdelen van een inventarisatie of beheersplan verplicht zijn.

Wat nu de volgende stappen zijn? U kunt als eerste contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088 123 34 32. Als u met dit nummer belt, krijgt u rechtstreeks contact met ons. U kunt ons ook een mailtje sturen op info@good-tower.nl of het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.